บริษัท แหลมฉบัง เมนเทนแนนซ์ จํากัด ดําเนินธุรกิจในด้านงานรับเหมา อาทิเช่น งานประกอบและ ติดตั้งระบบ ท่อ งานโครงสร้าง งานประกอบติดตั้งเครื่องจักรกล งานซ่อมบํารุง งานหยุดซ่อมระบบ ซัพพลายคนงาน และเครื่องจักร ภายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงกลั่นนํ้ามัน โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และโรงงานผลิต เป็นต้น ควบคุมงานโดยทีม วิศวกร และทีมงานที่มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญ มีการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถส่งมอบงานได้ตรง เวลา และตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการดําเนินงานที่คํานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

LAEMCHABANG MAINTENANCE COMPANY LIMITED operates in the business of contractors such as piping work, steel structural, fabricate & installation work, scaffolding work, painting & coating work, insulation work, shutdown turnaround and manpower & equipment supplies. Within industries such as oil refineries, petrochemical plants, power plants, manufacturing plants, and etc. Controlled by our team of experienced engineers and expert teams. We have quality control that meets the standards, can deliver on time and meet the customer needs. Including operations that put safety as the first priority.

Our serviceVIEW ALL
contact us


    บริษัท แหลมฉบัง เมนเทนแนนซ์ จำกัด
    207/121 หมู่8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
    Tel : 033-640 737
    Mobile : 085-0959094 (Mr.Jirasak)
               093-3596636 (Mr.Smith)
               081-4355875 (Mr.Somyot)
               081-9835536 (Mr.Anusit)
               095-5459392 (Mr.Nopparut)
   Fax : 033-640 737
    E-mail : Lmcthailand2015@gmail.com
              Jirasak@lmc.co.th
              Smith@lmc.co.th
              Somyot@lmc.co.th
              Anusit@lmc.co.th
              Nopparut@lmc.co.thScroll To Top
Copyright : 2017 www.lmc.co.th

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th